nhân viên lễ tân

Nhân viên lễ tân

FAMILLE HÀ NAM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN TIẾNG NHẬT N4,N3

CÓ CƠ HỘI SANG NHẬT THỰC TẬP

FAMILLE HÀ NAM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN TIẾNG NHẬT N4,N3

CÓ CƠ HỘI SANG NHẬT THỰC TẬP

Ngày đăng:
2019-12-05
Job Id: 
657075
Địa điểm: