NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN PHÚ SĨ
Mô tả công việc: 

♻️ Thực hiện công tác vận hành máy thổi túi, cast film, đảm bảo ra hàng kịp tiến độ sản xuất.
♻️Tham gia thực hiện các công tác liên quan đến an toàn, vệ sinh, bảo dưỡng máy trong quá trình sản xuất.
♻️Theo dõi, báo cáo kịp thời các sự cố xảy ra đối với máy thổi túi, cast film.
♻️ Tổng hợp báo cáo định kỳ khi có yêu cầu.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phạm Thoa
Điện thoại: 
0773025578
Địa chỉ Email: 
generaladmin04@thienphusico.com
Ngày đăng:
2021-09-06
Job Id: 
1577991