Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Binh Thuan Teyaco
Mô tả công việc: 

- Check mail, trả lời khách hàng
- Thực hiện ký kết hợp đồng
- Theo dõi tiến độ công việc, nhắc nhở, hỏi thăm khách hàng
- Quản lý mẫu gửi khách hàng
- Chuẩn bị bộ hồ sơ xuất khẩu: hợp đồng, PI, Packing list, Invoice,...
- Kiểm tra chứng từ xuất nhập khẩu
- Khai báo L/C....
- Làm các công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nhi Candy
Điện thoại: 
0934006513
Địa chỉ Email: 
candy.teyaco@gmail.com
Ngày đăng:
2019-01-29
Job Id: 
387041