nhân viên Kinh doanh, phát triển thị trường

Nhân viên Kinh doanh, phát triển thị trường

công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Hachikio việt nam
Mô tả công việc: 

1.Phát triển kinh doanh theo từng phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu của Phòng:
-Tham gia nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để cung cấp thông tin cần thiết cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh;
-Tìm kiếm, tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ;
-Tư vấn, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hợp đồng/thủ tục có liên quan để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
-Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh tương ứng với chức danh được đảm nhiệm;
-Tiếp nhận và phản hồi thông tin về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng;
-Tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình làm việc;
-Đề xuất xây dựng chính sách khách hàng phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lương dịch vụ và hiệu quả trong kinh doanh.
2.Báo cáo Trưởng phòng kinh doanh công việc hàng ngày, kết quả hoạt động kinh doanh thường xuyên/đột xuất hoặc các vấn đề vướng mắc để có phương án giải quyết kịp thời.
3.Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, phòng/ban, cá nhân trong công ty vì mục tiêu chung của công ty và chất lượng dịch vụ khách hàng.
4.Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng kinh doanh, Ban giám đốc về kết quả công việc được giao.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Công ty.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Duyên
Điện thoại: 
0834101514
Địa chỉ Email: 
info@layerfresh.vn
Ngày đăng:
2021-11-23
Job Id: 
1633693