Nhân viên kinh doanh Ô tô

Nhân viên kinh doanh Ô tô

Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
Mô tả công việc: 

- Tiếp nhận chỉ tiêu bán hàng từ Trưởng phòng Kinh doanh.
- Lập kế hoạch bán hàng, phát triển khách hàng hàng tháng.
- Nắm rõ các chương trình Marketing và chính sách bán hàng.
- Quản lý thông tin khách hàng. Thực hiện việc tiếp khách, chăm sóc khách hàng và bảo mật thông tin theo qui định của công ty.
- Hỗ trợ đồng nghiệp và phối hợp với nhau trong công tác chốt hợp đồng và xử lý các công việc phát sinh cùng nhau.
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng. Kịp thời thông báo cho quản lý khi có thiệt hại gây ra.
- Thực hiện cam kết trong KPI.
- Chăm sóc xe trưng bày showroom và xe demo.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Võ Thành Nghĩa
Điện thoại: 
0901559222
Địa chỉ Email: 
nghiavt@vietnamsuzuki.com.vn
Ngày đăng:
2022-01-14
Job Id: 
1692892
Ngành nghề: