Nhân viên kinh doanh làm việc tại Cầu Ngang - Trà Vinh

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Cầu Ngang - Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh
Mô tả công việc: 

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận khách hang tìm năng
- Tư vấn, giải thích, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty FPT

Liên hệ

Người liên hệ: 
Bộ phận nhân sự
Điện thoại: 
0965 900 532
Địa chỉ Email: 
nganhth@fpt.com.vn
Ngày đăng:
2019-03-08
Job Id: 
500973
Ngành nghề: 
Địa điểm: