NHân viên kinh doanh

NHân viên kinh doanh

Công Ty THHH Nha khoa Đại Phát
Mô tả công việc: 

Quản lý đơn hàng của công ty,, theo dõi công nợ, giao hàng, Mở rộng thị trường kinh doanh của công ty

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phạm Thị Thùy
Điện thoại: 
0915069509
Địa chỉ Email: 
ptthuygso@gmail.com
Ngày đăng:
2021-07-16
Job Id: 
1544628
Ngành nghề: