nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

[Đông Anh, Hà Nội] Công ty dây dẫn điện của Nhật cần tuyển 5 vị trí:

Công ty có xe đưa rước

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 Mon - Sat ( 8h00 -17h00) . 2 Sat/ 1 month. Nếu có tăng ca, tối đa đến 19h.

More 1. #Biên_Phiên_Dịch_N1 ~$1000

- 1 năm kinh nghiệm trong công ty sản xuất

- Tiếng Nhật N2 - N1

2. #Trưởng_Phòng_Mua_Hàng_N1 ~$1000

- Tiếng Nhật tốt 4 kỹ năng, N1 hoặc N2 cứng

- Có kinh nghiệm làm quản lý và công việc mua hàng từ 5 năm trở lên.

3. #Nhân_Viên_Kinh_Doanh_N2 ~ $600 -$650

- Tiếng Nhật tốt 4 kỹ năng, N2 trở lên

- Có 1-2 năm kinh nghiệm nhân viên kinh doanh, kinh nghiệm làm việc về dây dẫn.

4. #Nhân_Viên_Sản_Xuất_Mảng_Báo_Giá ~ $600-$650 Net +phụ cấp

… More

Ngày đăng:
2019-11-15
Job Id: 
617839
Địa điểm: