NHÂN VIÊN KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM

NHÂN VIÊN KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật UNIQ
Mô tả công việc: 

- Khảo sát và định vị công trình ngầm bằng các công nghệ sóng điện từ, GPR.
- Xử lý dữ liệu, xuất kết quả khảo sát trên phần mềm chuyên dụng.
- Cập nhật dữ liệu công trình hạ tầng ngầm vào dữ liệu lưu trữ.
- Thuyết trình kết quả khảo sát đến các cơ quan ban ngành.
- Theo dõi tiến độ và nghiệm thu dự án khảo sát
- Tuân thủ các qui trình, qui định và tiêu chuẩn kỹ thuật của Ngành, Công ty và Khách hàng

Liên hệ

Người liên hệ: 
Định
Điện thoại: 
0937746594
Địa chỉ Email: 
dinh.nt@uniqglobal.com
Ngày đăng:
2022-08-05
Job Id: 
1849476