nhân viên

Nhân viên

[KHÁNH HÒA]JOB NGON VẪN CÒN SLOT ỨNG VIÊN ƠIIIIIIIIII
Tuyển Dụng Nhân Viên Thế Giới Di Động/ Điện Máy Xanh- Diên Khánh (All vị trí, không tuyển TĐKH)- Nha Trang (Trang Trí kiêm Thu Ngân - Sim Số)- Ninh Hòa (Kho kiêm HTKT)Ứng tuyển ngay tại:

[KHÁNH HÒA] JOB NGON VẪN CÒN SLOT ỨNG VIÊN ƠIIIIIIIIII

Tuyển Dụng Nhân Viên Thế Giới Di Động/ Điện Máy Xanh- Diên Khánh (All vị trí, không tuyển TĐKH)- Nha Trang (Trang Trí kiêm Thu Ngân - Sim Số)- Ninh Hòa (Kho kiêm HTKT)Ứng tuyển ngay tại:

Ngày đăng:
2020-05-26
Job Id: 
978514