NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

Công Ty vận chuyển Quốc tế DFT
Mô tả công việc: 

1. Kiểm tra chứng từ đầu vào, ra, nhập số liệu lên phần mềm kế toán.

2. Kiểm tra độ chính xác của doanh thu và chi phí từ bộ phận khác.

3. Xuất kho và nhập kho hàng hóa, quản lý các đơn hàng trên shop online .

4. Quản lý chi phí nội bộ của công ty, tuyển dụng nhân viên

5. Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ của công ty bảng cân đối kế toán hàng tháng.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Hải
Điện thoại: 
02435683750
Địa chỉ Email: 
acc_nb@dftexpress.com
Ngày đăng:
2021-06-05
Job Id: 
1535856