Nhân viên kế toán nội bộ

Nhân viên kế toán nội bộ

Công ty Cổ phần Lông Vũ Nam Vũ
Mô tả công việc: 

- Lập bảng thống kê theo dõi đầu vào, đầu ra của hàng hóa.
- Theo dõi công nợ khách hàng
- Theo dõi số liệu sản xuất dựa trên báo cáo của kho
- Báo cáo công việc hằng ngày theo yêu cầu của cấp trên

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Lệ
Điện thoại: 
0328738851
Địa chỉ Email: 
levtm.nv@gmail.com
Ngày đăng:
2021-07-15
Job Id: 
1543360