Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán

Công ty TNHH Thanh Bình Hưng Yên
Mô tả công việc: 

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán
- Lập phiếu thu-chi, phiếu nhập, phiếu xuất hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Nhung
Điện thoại: 
0345888364
Địa chỉ Email: 
hr@thanhbinhgrand.com.vn
Ngày đăng:
2019-09-10
Job Id: 
564583