NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH CHICO VINA FASHION
Mô tả công việc: 

- Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế: mua bán hàng hoá, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thu/ chi…
- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…
- Theo dõi và quản lý công nợ.
- Kiểm tra: chứng từ để xác minh các nghiệp vụ tài chính; tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu.
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…).
- Kiểm kê tài sản, thiết bị, dụng cụ.
- Hoàn thành các kết quả liên quan khi cần để hoàn thành nhiệm vụ kế toán.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Hòa
Điện thoại: 
0947546143
Địa chỉ Email: 
hoado@chicovina.com
Ngày đăng:
2021-07-19
Job Id: 
1546904