NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH TRIO (VIET NAM)
Mô tả công việc: 

- Trợ lý kế hoạch sản xuất
- Làm việc với bộ phận Sales để xác định nhu cầu khách hàng.
- Phê duyệt nguồn nguyên vật liệu, chi phí, thiết bị sản xuất và số lượng lao động cần thiết cho dự án sản xuất.
- Dự đoán thời gian hoàn thành sản phẩm.
- Lên kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng công việc và thời hạn hoàn thành.
- Liên lạc với khách hàng, nhà cung cấp, bộ phận nhân sự và nhân viên bảo trì để đảm bảo tất cả công nhân, vật liệu, máy móc đều sẵn sàng theo đúng đảm bảo yêu cầu công việc.
- Giám sát tiến độ sản xuất.
- Khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất như thiếu hụt nhân viên, vật liệu hay trục trắc máy móc.
- Kiểm soát chi phí sản xuất.
- Thu thập và đánh giá dữ liệu về hiệu quả sản xuất của từng nhân viên và cả tập thể.
- Chuẩn bị báo cáo về quy trình sản xuất cho cấp trên.
- Đề xuất phương pháp cải thiện hiệu suất (nếu có) cho cấp trên
.- Lập kế hoạch sản xuất cho từng bộ phận theo tuần, tháng theo thứ tự ưu tiên các đơn hàng.
- Theo dõi tiến độ sản xuất thực tế qua các công đoạn, điều phối sản xuất phù hợp để đạt năng suất cao.
- Báo cáo những phát sinh, những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cho cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ngô Thị Lan Viên
Điện thoại: 
0348981481
Địa chỉ Email: 
humanresource@triofurniture.com.vn
Ngày đăng:
2021-04-06
Job Id: 
1484784
Ngành nghề: 
Địa điểm: