Nhân viên Kế hoạch Kinh doanh

Nhân viên Kế hoạch Kinh doanh

Mô tả công việc: 

- Lập kế hoạch phát triển kinh doanh hiệu quả cho sản xuất nhà máy, thống kê dữ liệu sản xuất, hỗ trợ Phòng Kinh doanh.
- Phụ trách website công ty

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phạm Thị Hằng
Điện thoại: 
0366148460
Địa chỉ Email: 
phamhang.worklink@gmail.com
Ngày đăng:
2022-11-23
Job Id: 
1880718
Ngành nghề: