Nhân viên hành chính văn phòng

Nhân viên hành chính văn phòng

Công Ty TNHH SXTM & DV Mỹ Thành
Mô tả công việc: 

- Phụ trách công việc photo, in ấn, scan,…hồ sơ cho khối văn phòng Công ty

- Quản lý sắp xếp lưu trữ hồ sơ công ty

- Làm các công việc liên quan đến hành chính - văn phòng

- Và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Thị Yến Phương
Điện thoại: 
0902489577
Địa chỉ Email: 
yenphuongkt5@gmail.com
Ngày đăng:
2020-09-15
Job Id: 
1188118