Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính

Công ty TNHH MTV Kims Clinic and Health Care
Mô tả công việc: 

1. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để khi công ty cần phải làm việc với các cơ quan Nhà nước.
2. Thực hiện những yêu cầu của giám đốc khi cần thiết.
3. Tiếp đón và thanh toán tiền cho bệnh nhân.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Mr Cho
Điện thoại: 
0345507366
Địa chỉ Email: 
heycho@hotmail.com
Ngày đăng:
2019-08-05
Job Id: 
553405