nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận

Nhất Tín Logistics tuyển CTV, nhân viên giao nhận khu vực Kon Rẫy, Ia H'Drai, Tu Mơ Nông. Liên hệ: 0979.354.128 hoặc ib để biết thêm thông tin

Ngày đăng:
2021-11-25
Job Id: 
1635478