nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận

Chuyển phát nhanh Nhất Tín cần tuyển gấp nhân viên giao nhận ( shipper) khu vực khoái châu. Địa chỉ Đào Viên - Dân Tiến. 0972235383Chuyển phát nhanh Nhất Tín cần tuyển gấp nhân viên giao nhận ( shipper) khu vực khoái châu. Địa chỉ Đào Viên - Dân Tiến. 0972235383
Ngày đăng:
2021-07-21
Job Id: 
1550276