nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận

Cần 04 Nhân viên giao nhận bằng xe máy và giao hàng theo xe oto lv tại nội thành Hải Phòng ib đăng kí đi làm ngayCần 04 Nhân viên giao nhận bằng xe máy và giao hàng theo xe oto lv tại nội thành Hải Phòng ib đăng kí đi làm ngay
Ngày đăng:
2021-04-07
Job Id: 
1485736