nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận

CTY chuyển phát nhanh J&TTuyển nhân viên giao nhận Khu vực làm việc TT mỹ Thọ Huyện Cao lãnh Thu nhập từ 7tr trở lên tùy năng lựcCTY chuyển phát nhanh J&TTuyển nhân viên giao nhận Khu vực làm việc TT mỹ Thọ Huyện Cao lãnh Thu nhập từ 7tr trở lên tùy năng lực
Ngày đăng:
2022-06-23
Job Id: 
1820675