nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận

[GHTK - ĐỒNG PHÚ]

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN GIAO NHẬN

LƯƠNG 7 - 12TR/THÁNG

[GHTK - ĐỒNG PHÚ]

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN GIAO NHẬN

LƯƠNG 7 - 12TR/THÁNG

Ngày đăng:
2019-11-08
Job Id: 
605224