nhân viên giao hàng xe máy

Nhân viên giao hàng xe máy

06 công việc tại CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU ※ Địa điểm: Tân An - Long An đang setup.

- Nhân Viên Giao Hàng Xe Tải (Lương: 7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ) - Nhân Viên Kinh Doanh (Lương: 6,000,000VNĐ -More 15,000,000VNĐ) - Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy (Lương: 7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ) - Nhân Viên Sales Admin (Lương: 6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ) - Nhân Viên Phụ Kho - Nhân Viên Kế Toán Công Nợ (Lương: 6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ)

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại:

Ngày đăng:
2020-10-01
Job Id: 
1232505