nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng

TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG ( SÔNG CÔNG, PHỔ YÊN, ĐỊNH HÓA)

Yêu cầu: Có phương tiện đi lại, ĐT smartphone hệ điều hành android

Công ty cp giao hàng tiết kiệm

SĐT:02086285562

Ngày đăng:
2019-11-09
Job Id: 
605833