nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng

Cần gấp nhân viên giao hàng hãng Sơn Có đơn thì giao, xăng xe công ty Lương cứng 5.000.000+ phụ cấp 200.000+ doanh số+ kpiLh 0978954794 PhượngCần gấp nhân viên giao hàng hãng Sơn Có đơn thì giao, xăng xe công ty Lương cứng 5.000.000+ phụ cấp 200.000+ doanh số+ kpiLh 0978954794 Phượng
Ngày đăng:
2019-11-13
Job Id: 
615720