nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng

Mùa dịch lại bồng phát bên e có Công việc dán tem son tại nhà:+3000sp lương 6,000,000vn+5000sp lương 10,000,000vndGiá công 1sp làm xong 2k/1spLưu ý: công việc có nhân viên giao hàng tận nhà, làm xog việc có nhân viên đến thu hồi sản phẩm và trả công.CHỦ ĐỘNG NHẮN TIN CHO MÌNH VỚI__nhấn mạnh là có ứng lương trước

Ngày đăng:
2020-09-16
Job Id: 
1119565