nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng

GHTK TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY Ở CÁC CHI NHÁNH TẠI:

- TRẦN VĂN THỜI 10 CỘNG TÁC VIÊN GIAO NHẬN1 ĐƠN 12 ĐẾN 15K- KHU VỰC KHÁNH BÌNH TÂY.- KHU VỰC KHÁNH BÌNH ĐÔNG.- KHU VỰC THỊ TRẤN TVT- KHU VỰC PHONG ĐIỀN.- XÃ KHÁNH BÌNH.chi tiết liên hệ trên đây ạ

*** THU NHẬP: 6 - 10 ++ triệu đồng

Ngày đăng:
2021-11-25
Job Id: 
1637433