nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng

DO MỞ BƯU CỤC MỚI CẦN TUYỂN QUẢN LÝ BƯU CỤC, GIAO DỊCH VIÊN, NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Ở KHU VỰC CHỢ LÁCH- LƯƠNG+ CHẾ ĐỘ HẤP DẪNDO MỞ BƯU CỤC MỚI CẦN TUYỂN QUẢN LÝ BƯU CỤC, GIAO DỊCH VIÊN, NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Ở KHU VỰC CHỢ LÁCH- LƯƠNG+ CHẾ ĐỘ HẤP DẪN
Ngày đăng:
2020-02-14
Job Id: 
765740