nhân viên giám sát sản xuất

Nhân viên giám sát sản xuất

Công ty CP BMC Việt Nam Chúng tôi tuyển các vị trí, thu nhập hấp dẫn Điện thoại bàn : 02723777861
Di động: 0767589003
Email: nv.hcns@bmcgroup.com.vn
Nhân viên bảo trì cơ điện
Kế toán
Nhân viên bán hàng, marketing
Nhân viên thu mua
Nhân viên Hành chính- nhân sự
Nhân viên giám sát sản xuất
Quản lý sản xuất
Tài xế

Ngày đăng:
2022-06-23
Job Id: 
1737215