Nhân viên đào tạo

Nhân viên đào tạo

Công ty Cổ phần Giáo dục Edmicro
Mô tả công việc: 

- Lên kế hoạch đào tạo giáo viên, gia sư, trợ giảng theo yêu cầu của quản lý.
- Hướng dẫn giáo viên, gia sư, trợ giảng về hệ thống.
- Theo sát + Điều chỉnh + Đánh giá quá thử việc của ứng viên để điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của lớp học và mong muốn của học sinh.
- Đánh giá định kì chất lượng công việc của giáo viên, gia sư, trợ giảng và điều chỉnh kịp thời.
- Một số công việc khác quản lý giao

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phòng Hành chính Nhân sự
Điện thoại: 
0969602660
Địa chỉ Email: 
tuyendung@edmicro.vn
Ngày đăng:
2019-07-31
Job Id: 
551916