nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Send Message
Việc Làm Gia Lai
Business Supply Service

TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Head Toàn Trung Yêu cầu: Dưới 35 tuổi Quyền lợi: Lương từ 4.500.000 - 5.500.000 VND Xem chi tiết: #vieclamgialai.#diadiemgialai.#dangtinmienphi

Ngày đăng:
2019-12-11
Job Id: 
666864