nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 09] Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện Tư Nhân Bình Dương - Thành viên Hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ tiếp tục tổ chức tuyển dụng nhân sự tại cácMore vị trí sau:1. Bác sĩ Chuyên khoa Ngoại Tổng Quát2. Bác sĩ Chuyên khoa Siêu âm/ Chẩn đoán hình ảnh3. Bác sĩ Gây mê hồi sức4. Bác sĩ Chuyên khoa sản5. Nhân viên Điều dưỡng6. Kỹ Thuật Viên xét nghiệm7. Chuyên Viên Marketing8. Nhân viên chăm sóc khách hàngQUYỀN LỢI Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13, thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm sức khỏe toàn diện… Các quyền lợi khác theo chính… More

[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 09] Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện Tư Nhân Bình Dương - Thành viên Hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ tiếp tục tổ chức tuyển dụng nhân sự tại cácMore vị trí sau:1. Bác sĩ Chuyên khoa Ngoại Tổng Quát2. Bác sĩ Chuyên khoa Siêu âm/ Chẩn đoán hình ảnh3. Bác sĩ Gây mê hồi sức4. Bác sĩ Chuyên khoa sản5. Nhân viên Điều dưỡng6. Kỹ Thuật Viên xét nghiệm7. Chuyên Viên Marketing 8. Nhân viên chăm sóc khách hàngQUYỀN LỢI Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13, thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm sức khỏe toàn diện… Các quyền lợi khác theo chính… More

Ngày đăng:
2019-10-30
Job Id: 
585814