Nhân viên Biên Phiên dịch

Nhân viên Biên Phiên dịch

Mô tả công việc: 

Phiên dịch Việt – Nhật, Nhật – Việt trong các cuộc họp, các cuộc làm việc, trao đổi giữa quản lý người Nhật.
- Hỗ trợ làm các thủ tục xin visa, workpermit cho người nước ngoài

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phạm Thị Hằng
Điện thoại: 
0366148460
Địa chỉ Email: 
phamhang.worklink@gmail.com
Ngày đăng:
2022-11-23
Job Id: 
1880679