nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng

QUẦY JVJ TRONG BIGC ĐÀ LẠT CẦN TUYỂN

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Liên hệ: Ms. Quyên: 0834.970.779 hoặc Ms. Thảo: 0834.668.558

Lưu ý: ỨNG VIÊN NHẮN TIN THEO CÚ PHÁP

[DLT] [NĂM SINH] [SĐT] HOẶC CALL TRỰC TIẾP

Ngày đăng:
2020-07-31
Job Id: 
1095149