nhân viên

Nhân viên

Tuyển nhân viên karaoke không giới hạnquá đông toàn cháy nhân viên. Mệt nghỉ k ép. Sống tình a e tình cảm. Thu nhập 18-30 triệu.0333982678Tuyển nhân viên karaoke không giới hạnquá đông toàn cháy nhân viên. Mệt nghỉ k ép. Sống tình a e tình cảm. Thu nhập 18-30 triệu.0333982678
Ngày đăng:
2019-12-06
Job Id: 
657841