nhân viên

Nhân viên

T.u.y.ể.n nhân viên làm việc trên đt từ giờ đến Tết. Ca sáng 9h_12h. Chiều 12h_17h. Tối 17h_22h.Lương 30k/1h ai làm ib m!T.u.y.ể.n nhân viên làm việc trên đt từ giờ đến Tết. Ca sáng 9h_12h. Chiều 12h_17h. Tối 17h_22h.Lương 30k/1h ai làm ib m!
Ngày đăng:
2022-10-05
Job Id: 
1867426