Nhận Hết Nam Lẻ, Nữ Lẻ đi Làm Luôn Tối...

Nhận Hết Nam Lẻ, Nữ Lẻ đi Làm Luôn Tối...

Nhận hết Nam lẻ, Nữ lẻ đi làm luôn tối nay hoặc sáng mai- Công ty #HOJONG - KCN Tam Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh ( NỮ)- Công ty MOJI - Lạc Vệ -Tiên Du - Bắc Ninh Ib hoặc lh 0974708004 để đăng kí đi làm ngay

Ngày đăng:
2019-08-14
Job Id: 
556565