nam cơ khí

Nam cơ khí

Tuyển 20 nam lao động phố thông. 20 nam cơ khí. 20 thợ hàn thơ cắt. Lh 0254852999Tuyển 20 nam lao động phố thông. 20 nam cơ khí. 20 thợ hàn thơ cắt. Lh 0254852999
Ngày đăng:
2019-11-24
Job Id: 
621614