nam cơ khí

Nam cơ khí

Tuyển 20 nam lao động phố thông. 20 nam cơ khí. 20 thợ hàn thơ cắt. Lh 0254852999

Ngày đăng:
2019-11-16
Job Id: 
621613