MỲ CAY SASIN BẠC LIÊU ☆Thời Gian Nhận Việc:...

MỲ CAY SASIN BẠC LIÊU ☆Thời Gian Nhận Việc:...

MỲ CAY SASIN BẠC LIÊU

☆Thời gian nhận việc: Sáng: 7h45->17h30Ca tối: 17h30-> 22h=> Ưu tiên cho học sinh sinh viên Địa bàn : Mỳ Cay Sasin Bạc Liêu

AE nào đang tìm việc làm hoặc có AE bạn bè đang tìm việc giới thiệu giúp Huy nhé.

Thanks!

SDT 0848266101 gặp Huy Ngáo

Bac Lieu · Part-time
Ngày đăng:
2020-02-16
Job Id: 
767604
Địa điểm: