Mình Cần Người Nhận Làm Cùng Từ Giờ Cho đến...

Mình Cần Người Nhận Làm Cùng Từ Giờ Cho đến...

Mình cần người nhận làm cùng từ giờ cho đến tết. Mình gửi phương tiện làm việc về nhà Làm lúc rãnh rỗi không đi lại nhiều Không đóng cọc hay bỏ vốn nha. khoảng 600- 900k/tuần Yêu cầu nghiêm túc trên 23t

Ngày đăng:
2019-11-16
Job Id: 
621661