Mình Cần 10 Người Nhận Làm Cùng Từ Giờ Cho...

Mình Cần 10 Người Nhận Làm Cùng Từ Giờ Cho...

Mình cần 10 người nhận làm cùng từ giờ cho đến tết. Mình gửi phương tiện làm việc về nhà. Làm lúc rãnh rỗi không đi lại nhiều. Không đóng cọc hay bỏ vốn nha. Khoảng 600- 900k/tuần,inbox nhéMình cần 10 người nhận làm cùng từ giờ cho đến tết. Mình gửi phương tiện làm việc về nhà. Làm lúc rãnh rỗi không đi lại nhiều. Không đóng cọc hay bỏ vốn nha. Khoảng 600- 900k/tuần,inbox nhé
Ngày đăng:
2019-09-16
Job Id: 
564765
Địa điểm: