May Rèm Vải Mọi Người ơi Tại Hội An -...

May Rèm Vải Mọi Người ơi Tại Hội An -...

May rèm vải mọi người ơiTại Hội An - Đà Nẵng - Quảng Nam nhé0905775867 or 0899826784

Các tác phẩm do anh chủ may đã song @@@ cảm ơn trời cho con 9 cái hoa tay @@@ tuy vất vả nhưng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa @@Nhận gia công màn rèm tại hội an@@@Hoặc anh chị e có nhu cầu làm rèm có thể liênMehr hệ trực tiếp tới phong nhé. Địa chỉ liên hệ :462 đường cửa đại - cẩm châu - hội an.Hotline :0905775867-0899826784Zalo :0905775867www.remroyal. com

Ngày đăng:
2019-06-12
Job Id: 
534897