Lương Ngày 250k/11h. Đêm 300k/11h. Thanh Toán Theo Tuần Tại...

Lương Ngày 250k/11h. Đêm 300k/11h. Thanh Toán Theo Tuần Tại...

Lương Ngày 250k/11h.Đêm 300k/11h.Thanh toán theo tuần tại kcn Tiên Sơn- Đại Đồng-Vsip.Liên Hệ 0962.983.025 (zalo)Lương Ngày 250k/11h.Đêm 300k/11h.Thanh toán theo tuần tại kcn Tiên Sơn- Đại Đồng-Vsip.Liên Hệ 0962.983.025 (zalo)
Ngày đăng:
2022-01-15
Job Id: 
1694352