Liên Tục Tuyển Nữ Lẻ - KCN Yên Phong -...

Liên Tục Tuyển Nữ Lẻ - KCN Yên Phong -...

Liên tục tuyển Nữ Lẻ - KCN Yên Phong - KCN Yên Phong Mở Rộng - Cty M,Tech - Seowon intech - intop 1,3 - trả lương theo Tuần - chấp nhận thiếu tuổi - Nhận người BG, Hà NộiLH0981641211Liên tục tuyển Nữ Lẻ - KCN Yên Phong - KCN Yên Phong Mở Rộng - Cty M,Tech - Seowon intech - intop 1,3 - trả lương theo Tuần - chấp nhận thiếu tuổi - Nhận người BG, Hà NộiLH0981641211
Ngày đăng:
2021-09-15
Job Id: 
1583377