lễ tân

Lễ tân

Mình tìm lễ tân nam làm đêm tại Hàm tiến, lương tháng 4,5tr. Tuần off 1 ngày. Vui lòng gọi: 0911 61 55 00. Thanks!Mình tìm lễ tân nam làm đêm tại Hàm tiến, lương tháng 4,5tr. Tuần off 1 ngày. Vui lòng gọi: 0911 61 55 00. Thanks!
Ngày đăng:
2019-11-18
Job Id: 
625257
Địa điểm: