LĐPT

LĐPT

Công ty TNHH In - Thêu Anh Dũng
Mô tả công việc: 

Trực tiếp tham gia sản xuất tại nhà máy, công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Chi
Điện thoại: 
0912522924
Địa chỉ Email: 
Intheuanhdungmd@gmail.com
Ngày đăng:
2021-05-05
Job Id: 
1506937