lập trình web

Lập trình web

[HC, ĐN] Tuyển Senior Js/React Developer (ReactJS) có từ 5 năm kn lập trình web/mobile, có kn HTML, CSS, Javascript (ReactJS/AngularJS/VueJS). Offer up to $2000. UV quan tâm cmt/ib mình gửi JD nhé.[HC, ĐN] Tuyển Senior Js/React Developer (ReactJS) có từ 5 năm kn lập trình web/mobile, có kn HTML, CSS, Javascript (ReactJS/AngularJS/VueJS). Offer up to $2000. UV quan tâm cmt/ib mình gửi JD nhé.
Ngày đăng:
2019-11-13
Job Id: 
615310
Địa điểm: