lập trình viên

Lập trình viên

Đại học Đà Nẵng đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp

Cuối khoá hướng dẫn làm dự án Có cơ hội thực tập và làm việc tại phòng lập trình Đại học Đà Nẵng

Bạn nào muốn đăng kí và để chị tiết vui lòng ib Yến nhéHotline: 0912 786 003

Ngày đăng:
2019-11-19
Job Id: 
626096